background img

ข่าวใหม่!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CEstudentEE259.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม