background img

ข่าวใหม่!

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรปริญญาโท
วันนี้ - 16 ส.ค. 2558

-บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) รุ่นที่ 21
-บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) รุ่นที่ 2
-ป.บัณฑิต(Mobile Application) รุ่นที่ 2


**Oper House  26  ก.ค. 2558  รับส่งนลดสูงสุด 10,000 บาท

**ปฐมนิเทศ  16 ส.ค.  2558

สอบถาม  081-570-7125  (ดร.พนัส),  081-480-6136 (ดร.อนุพงษ์)

บทความที่ได้รับความนิยม