background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.
บริเวณหน้ามุกกลาง อาคารแย้มชุติ


บทความที่ได้รับความนิยม