background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1P1R9BfkA-WAnrL7Z3xxsWvKfJ8Mle9_l?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1P1R9BfkA-WAnrL7Z3xxsWvKfJ8Mle9_l?usp=sharingอบรมเทคนิคการใช้ Incoterms 2020 เพื่อการนำเข้าและส่งออก
ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบที่ 1
ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/Listname_CE2-62-1.pdf

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบที่ 1
ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/Listname_CE2-62-1.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดังมีรายละเอียดพร้อมกำหนดการจัดสอบ 12 รายวิชา
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE2-62.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดังมีรายละเอียดพร้อมกำหนดการจัดสอบ 12 รายวิชา
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE2-62.pdf


มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ
จำนวน 1 อัตรา คือ อาจารย์สอนวิชาเคมี 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สอนวิชาเคมีประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ
จำนวน 1 อัตรา คือ อาจารย์สอนวิชาเคมี 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับบริษัทเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด 
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Natural Bubbles Design & Drop Testing Competitions  EP.1
ชิงรางวัลเงินสด พร้อมใบประกาศนียบัตร
ด่วน รับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ TRU LogisticsFamily   
โทร 081-707-4924 ดร.ฉัตรชัย  087-798-0590 อ.นุชจรี

การแข่งขัน Natural Bubbles Design & Drop Testing Competitions EP.1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับบริษัทเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด 
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Natural Bubbles Design & Drop Testing Competitions  EP.1
ชิงรางวัลเงินสด พร้อมใบประกาศนียบัตร
ด่วน รับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ TRU LogisticsFamily   
โทร 081-707-4924 ดร.ฉัตรชัย  087-798-0590 อ.นุชจรี


บทความที่ได้รับความนิยม