background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์... กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาชั่วคราวมาติดต่อถ่ายรูปที่ห้องรับสมัครนักศึกษา และโปรดแต่งกายในชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์... กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาชั่วคราวมาติดต่อถ่ายรูปที่ห้องรับสมัครนักศึกษา และโปรดแต่งกายในชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ผู้กู้ยืมรายเก่า  ประกาศ ณ วันที่ 01/06/2560 ถึง 30/06/2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/studentloan60.pdf

ประชาสัมพันธ์...รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี

รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ผู้กู้ยืมรายเก่า  ประกาศ ณ วันที่ 01/06/2560 ถึง 30/06/2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/studentloan60.pdf


บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานใหม่
270 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขต/แขวง หนองแขม
กรุงเทพฯ (ใกล้วัดหลักสาม) โทร. 02 8073347-9

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ TCS                          1        ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ                          1        ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ขาย                           2        ตำแหน่ง
4. พนักงานผลิต                            2        ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่ Technician                2        ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่  Teachnical Service        2    ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
·   เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
·   วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
·   สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้
·   ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดได้
·   สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
·   หากมีประสบการณ์ในการทำงานช่างซ่อมเครื่องจักรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                                                                                                           

บริษัท ทีโอที เอ้าท์ซอร์ทซิ่ง จำกัด (บริษัทในเครือ ของบมจ.ทีโอที) เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติ
·   วุฒิ ป.ตรี สาขา IT
·   ชาย/หญิง
·   สามารถทำงานเป็นกะได้ ( 3 กะ /เช้า / บ่าย/ดึก)
·   เงินเดือนประมาน 15,000-18,000 บ.

ลักษณะงาน
·   เป็นเจ้าหน้าที่ network operation center
·   ดูแลวงจรเช่า โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ หมู่บ้านทั่วประเทศ
·   ดู link วงจรอินเตอร์เน็ต ว่าวงจร เสียหรือไม่  เป็นศูนย์กลางประสานงานช่าง โทรแจ้งช่าง จ่ายงานตามพื้นที่ ตามระบบการทำงาน

          จะได้เรียนรู้งานด้าน it วงจร link internet ทักษะการประสานงาน  มีอบรบสอนงานให้ และมีโอกาสบรรจุ เป็นพนักงาน สนใจโทร. 02 5682281


เปิดรับสมัครพนักงานใหม่


บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานใหม่
270 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขต/แขวง หนองแขม
กรุงเทพฯ (ใกล้วัดหลักสาม) โทร. 02 8073347-9

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ TCS                          1        ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ                          1        ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ขาย                           2        ตำแหน่ง
4. พนักงานผลิต                            2        ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่ Technician                2        ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่  Teachnical Service        2    ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
·   เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
·   วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
·   สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้
·   ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดได้
·   สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
·   หากมีประสบการณ์ในการทำงานช่างซ่อมเครื่องจักรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                                                                                                           

บริษัท ทีโอที เอ้าท์ซอร์ทซิ่ง จำกัด (บริษัทในเครือ ของบมจ.ทีโอที) เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติ
·   วุฒิ ป.ตรี สาขา IT
·   ชาย/หญิง
·   สามารถทำงานเป็นกะได้ ( 3 กะ /เช้า / บ่าย/ดึก)
·   เงินเดือนประมาน 15,000-18,000 บ.

ลักษณะงาน
·   เป็นเจ้าหน้าที่ network operation center
·   ดูแลวงจรเช่า โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ หมู่บ้านทั่วประเทศ
·   ดู link วงจรอินเตอร์เน็ต ว่าวงจร เสียหรือไม่  เป็นศูนย์กลางประสานงานช่าง โทรแจ้งช่าง จ่ายงานตามพื้นที่ ตามระบบการทำงาน

          จะได้เรียนรู้งานด้าน it วงจร link internet ทักษะการประสานงาน  มีอบรบสอนงานให้ และมีโอกาสบรรจุ เป็นพนักงาน สนใจโทร. 02 5682281

ประกาศงดการเรียนการสอน และงดการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 
โดยเลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
จากวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 มาเป็น วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560
(หมายเหตุ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เรียน Block Couse ตามปกติ)

ประกาศขอเลื่อนสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559ประกาศงดการเรียนการสอน และงดการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 
โดยเลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
จากวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 มาเป็น วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560
(หมายเหตุ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เรียน Block Couse ตามปกติ)


เอกสารประกอบการสอนวิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม

เอกสารประกอบการสอนวิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม


เอกสารประกอบการสอนวิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม


ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการวิศวกรรม หรือ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน
 ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย
อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด


ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherIMT60.pdf

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการวิศวกรรม หรือ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน
 ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย
อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด


ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherIMT60.pdf

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่

008002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (อ.ธัญญพัทธ์)
007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (อ.เอกรัตน์)
005002 ศิลปวัฒนธรรม (ผศ.ดร.สำราญ)
006005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อ.ธัญญพัทธ์)

ประชาสัมพันธ์เอกสารสอบ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่

008002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (อ.ธัญญพัทธ์)
007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (อ.เอกรัตน์)
005002 ศิลปวัฒนธรรม (ผศ.ดร.สำราญ)
006005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อ.ธัญญพัทธ์)

บทความที่ได้รับความนิยม