background img

ข่าวใหม่!


นายธีรเจต ด่านกัลยา นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการตลาด
ได้เหรียญทองแดง กีฬายูนิตสู ประเภท FIGHTING รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด


นายธีรเจต ด่านกัลยา นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการตลาด
ได้เหรียญทองแดง กีฬายูนิตสู ประเภท FIGHTING รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
จำนวน 2 อัตรา คือ ผู้สอนวิชาภาษาจีน 1 อัตรา และ ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherEnglishChinese.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
จำนวน 2 อัตรา คือ ผู้สอนวิชาภาษาจีน 1 อัตรา และ ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherEnglishChinese.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file


มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดคัดเลือกทุนนักกีฬา ทุนฟุตซอลช้างเผือก และ ทุนกิจกรรมนัทนาการ
-----------------------------------------------
เริ่มเปิดคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
เวลา 10:00-12:00 น. 
ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยธนบุรี เพชรเกษม 110
-----------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม
นายเจนณรงค์ มากกำเนิด (อ.โย่ง 0858414903)
👉 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ในระดับประเทศ
👉 สถาบันการศึกษาผลิตนักกีฬามุ่งสู่อาชีพและทีมชาติไทย
👉 สถาบันการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
👉 สถาบันการศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมและนันทนาการ
👉กีฬา ควบคู่การเรียน
เราพัฒนาทั้งการเรียนและการพัฒนานักฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ

เปิดคัดเลือกทุนนักกีฬา ทุนฟุตซอลช้างเผือก และ ทุนกิจกรรมนัทนาการ


มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดคัดเลือกทุนนักกีฬา ทุนฟุตซอลช้างเผือก และ ทุนกิจกรรมนัทนาการ
-----------------------------------------------
เริ่มเปิดคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
เวลา 10:00-12:00 น. 
ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยธนบุรี เพชรเกษม 110
-----------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม
นายเจนณรงค์ มากกำเนิด (อ.โย่ง 0858414903)
👉 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ในระดับประเทศ
👉 สถาบันการศึกษาผลิตนักกีฬามุ่งสู่อาชีพและทีมชาติไทย
👉 สถาบันการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
👉 สถาบันการศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมและนันทนาการ
👉กีฬา ควบคู่การเรียน
เราพัฒนาทั้งการเรียนและการพัฒนานักฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาซีเกมส์ เทเบิลเทนนิส

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TestCE1-62-2.pdf

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TestCE1-62-2.pdfประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่1
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TestCE1-62-1.pdf

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่1
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TestCE1-62-1.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม