background img

ข่าวใหม่!


สโมสรฟุตบอลธนบุรี ยูไนเต็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะในการเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพ 

ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพอาชีพ 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล คุณชูศักดิ์ ศรีภูมิ(โค๊ชชู)

เมื่อ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -15.00 น.

ณ ห้องคาเฟ่เทอเรีย มหาวิทยาลัยธนบุรี


สโมสรฟุตบอลธนบุรี ยูไนเต็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี


สโมสรฟุตบอลธนบุรี ยูไนเต็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะในการเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพ 

ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพอาชีพ 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล คุณชูศักดิ์ ศรีภูมิ(โค๊ชชู)

เมื่อ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -15.00 น.

ณ ห้องคาเฟ่เทอเรีย มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สังกัดคณะบริหารธุรกิจประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่กำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2563
การติวก่อนสอบเทียบโอนความรู้ CE  คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัญชี คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://e-learning2.thonburi-u.ac.th/course/index.php?categoryid=152

นักศึกษาสอบผ่านระบบ e-learning 2 (New) ด้วยตนเอง เฉพาะวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://e-learning2.thonburi-u.ac.th/course/index.php?categoryid=150

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ ตารางติวและสอบเทียบโอนความรู้ CE
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ รายวิชาที่เปิดสอบเทียบโอนความรู้  CE ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาการ 092-023-7831
(เฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณะบัญชี ปีการศึกษา 1/2563)
หรือสแกนQR Code สำนักวิชาการ
หากพบปัญหาหรือขั้นตอนการเข้าระบบ e-learning เพื่อใช้ในการเข้าสอบ 
สามารถสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/KM.CCTRU/
หรือติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 02-809-0823 ต่อ 223
หรือสแกนQR Code ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศกำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2563


กำหนดการสอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2563
การติวก่อนสอบเทียบโอนความรู้ CE  คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัญชี คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://e-learning2.thonburi-u.ac.th/course/index.php?categoryid=152

นักศึกษาสอบผ่านระบบ e-learning 2 (New) ด้วยตนเอง เฉพาะวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://e-learning2.thonburi-u.ac.th/course/index.php?categoryid=150

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ ตารางติวและสอบเทียบโอนความรู้ CE
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ รายวิชาที่เปิดสอบเทียบโอนความรู้  CE ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาการ 092-023-7831
(เฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณะบัญชี ปีการศึกษา 1/2563)
หรือสแกนQR Code สำนักวิชาการ
หากพบปัญหาหรือขั้นตอนการเข้าระบบ e-learning เพื่อใช้ในการเข้าสอบ 
สามารถสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/KM.CCTRU/
หรือติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 02-809-0823 ต่อ 223
หรือสแกนQR Code ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherAC_1_2563.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี


ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherAC_1_2563.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file


ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการตลาด  จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherMK_1_2563.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการตลาด


ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการตลาด  จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherMK_1_2563.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file


กำหนดเปิดเรียนศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ภาคเรียนที่ 1/2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563บทความที่ได้รับความนิยม