background img

ข่าวใหม่!

การอบรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3


การอบรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
          โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/photos/ANQ1KEcz7344iE3b6
บทความที่ได้รับความนิยม