background img

ข่าวใหม่!


ประชาสัมพันธ์... ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูป
เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 17กรกฏาคม 2559
ณ บริเวณสนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธนบุรี เวลา 08.30 น.
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/KhaoPhansaDay59.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม