background img

ข่าวใหม่!

เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู


เปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพครู ด่วน และรับจำนวนจำกัด
-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
-เปิดสอบสัมภาษณ์ และข้อเขียนวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
-กำหนดเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/porbun59.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม