background img

ข่าวใหม่!

ขยายเวลาการมอบตัวการสอบชิงทุน ครั้งที่ 1


ขยายเวลาการมอบตัว
สำหรับนักศึกษาที่สอบชิงทุนการศึกษาผ่านในครั้งที่ 1  (วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 59) 
รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 59
 รายละเอียดดังนี้บทความที่ได้รับความนิยม