background img

ข่าวใหม่!

ประกาศผลสอบชิงทุนรอบที่ 2ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 59)
รายชื่อผู้สอบผ่านทุนแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ 
รายชื่อผู้สอบผ่านทุน อ.ศุภชัย แย้มชุติ 
และรายละเอียดการมอบตัว มีดังนี้


บทความที่ได้รับความนิยม