background img

ข่าวใหม่!

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอน (ติว) เทียบโอนความรู้ CE (คณะบริหาร,บัญชี,IT)

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอน (ติว) เทียบโอนความรู้ CE  ภาคการศึกษาที่ 2/2558  
(คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
จากวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 จำนวน 2 วิชา รายละเอียดดังนี้...บทความที่ได้รับความนิยม