background img

ข่าวใหม่!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3 วิชา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 005000 มนุษยสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf


บทความที่ได้รับความนิยม