background img

ข่าวใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด


นายธีรเจต ด่านกัลยา นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการตลาด
ได้เหรียญทองแดง กีฬายูนิตสู ประเภท FIGHTING รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47


บทความที่ได้รับความนิยม