background img

ข่าวใหม่!

เปิดคัดเลือกทุนนักกีฬา ทุนฟุตซอลช้างเผือก และ ทุนกิจกรรมนัทนาการ


มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดคัดเลือกทุนนักกีฬา ทุนฟุตซอลช้างเผือก และ ทุนกิจกรรมนัทนาการ
-----------------------------------------------
เริ่มเปิดคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
เวลา 10:00-12:00 น. 
ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยธนบุรี เพชรเกษม 110
-----------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม
นายเจนณรงค์ มากกำเนิด (อ.โย่ง 0858414903)
👉 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ในระดับประเทศ
👉 สถาบันการศึกษาผลิตนักกีฬามุ่งสู่อาชีพและทีมชาติไทย
👉 สถาบันการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
👉 สถาบันการศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมและนันทนาการ
👉กีฬา ควบคู่การเรียน
เราพัฒนาทั้งการเรียนและการพัฒนานักฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ

บทความที่ได้รับความนิยม