background img

ข่าวใหม่!

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป


มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

บทความที่ได้รับความนิยม