background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์....จาก สำนักศึกษาทั่วไป

     ประชาสัมพันธ์...คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ สำหรับนักศึกษา เรียนที่ห้อง B209 อาคารแย้มชุติ (ห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากต้องการสมัครเรียนสามารถลงชื่อได้ที่สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง i107 หรือติดต่อที่ อาจารย์สิริกร วัฒนภัทราพร เลขาสำนักศึกษาทั่วไป หรือ อาจารย์นพมาศ แซ่ตั้ง


บทความที่ได้รับความนิยม