background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559


กำหนดการ
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 และภาคการศึกษาที่ 1/2560

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/Concluding59.pdf


บทความที่ได้รับความนิยม