background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์..สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์

 1.  สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรใน วันเสาร์ที่ 28  มกราคม  2560 เพื่อความสะดวกของบัณฑิตขอความร่วมมือให้ใช้เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยธนบุรี ทางซอยเพชรเกษม 108 เท่านั้น

2.  ขอความร่วมมือบัณฑิตแจ้งให้ญาติและผู้มาแสดงความยินดีกับบัณฑิต แต่งกายชุดสุภาพให้เหมาะสมในช่วงถวายความอาลัยและแสดงความยินดีด้วยความประหยัด เรียบง่าย พอเพียง การให้ดอกไม้ ช่อดอกไม้ให้เป็นโทนสีขาว สีเขียว สีครีม หลีกเลี่ยง ลูกโป่ง มงกุฎดอกไม้ สายสะพาย ที่มีสีที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมในช่วงการถวายความอาลัย

บทความที่ได้รับความนิยม