background img

ข่าวใหม่!

ประกาศ ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 2/59 และประกาศห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ การเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่3-59

ประกาศ ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 2/59
และประกาศห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ การเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่3-59
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/academictru/ce

บทความที่ได้รับความนิยม