background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...สาขาวิชาการตลาด "คนรุ่นใหม่ กับการใช้เวลาว่างสร้างรายได้อย่างชาญฉลาด จาก โซเชียล มีเดีย"

ประชาสัมพันธ์...สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอเจนซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดสัมมนาทางการตลาด "คนรุ่นใหม่ กับการใช้เวลาว่างสร้างรายได้อย่างชาญฉลาด จาก โซเชียล มีเดีย"  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.00 - 16.30  น.  ณ ห้อง Cafeteria
บทความที่ได้รับความนิยม