background img

ข่าวใหม่!

ประกาศผลการสอบ CE ครั้งที่ 1 และ ประกาศสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 59


ประกาศผลการสอบ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 กันยายน 2559) ตรวจสอบผลสอบ... คลิกดู https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/academictru/

ประกาศสอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ... คลิกดู https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/academictru/


บทความที่ได้รับความนิยม