background img

ข่าวใหม่!

เยี่ยมชม บริษัท แพงโกสิน เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด


คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รองเท้า บริษัท แพงโกสิน เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกรรมวิธีและกระบวนการของการผลิตรองเท้า ที่ดีและถูกต้อง ได้มีการอธิบายและสาธิตจากฝ่ายผลิตเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกและบทบาทที่ทางบริษัทได้รับ มอก. รองเท้าเซฟตี้ รายแรกของเมืองไทย "เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้"


บทความที่ได้รับความนิยม