background img

ข่าวใหม่!

ประเมินการสอนอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน 1/2558

ประกาศ นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ประเมินการสอนอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน ในภาคเรียนที่ 1/2558  ให้เข้าไปทำการประเมินได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558 

คู่มือคลิก  >>http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/pramen58.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม