background img

ข่าวใหม่!

โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ จัดอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 7

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทุนสนับสนุน 100,000 บาท
เพื่อการบริการวิชาการทางสังคม กับ  กฟผ. ในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ จัดอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 7

...................................................................................................................................................................

บทความที่ได้รับความนิยม