background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์ ประชุมนักศึกษาเก่าภาคปกติ ทุกชั้นปี ในวันพุธ ที่ 10 มิ.ย. 58 ตึกคณะบัญชี ชั้น 5

ประชาสัมพันธ์ ประชุมนักศึกษาเก่าภาคปกติ ทุกชั้นปี ในวันพุธ ที่ 10 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุม      ดร.อุดม เฟื่องฟุ้ง ชั้น5 ตึกใหม่ ( ตึกคณะบัญชี  ชั้น 5 ) เวลา 08.30 - 15.00 น. ค่ะบทความที่ได้รับความนิยม