background img

ข่าวใหม่!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 1/2563

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 1/2563
สำหรับคณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี
ดำเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 1/2563
คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> วิธีการเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคการศึกษาที่ 1/2563 


บทความที่ได้รับความนิยม