background img

ข่าวใหม่!

สโมสรฟุตบอลธนบุรี ยูไนเต็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี


สโมสรฟุตบอลธนบุรี ยูไนเต็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะในการเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพ 

ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพอาชีพ 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล คุณชูศักดิ์ ศรีภูมิ(โค๊ชชู)

เมื่อ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -15.00 น.

ณ ห้องคาเฟ่เทอเรีย มหาวิทยาลัยธนบุรีบทความที่ได้รับความนิยม