background img

ข่าวใหม่!

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "คนดี ศรีสมเด็จ"

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.บัญชา  เกิดมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน ประจำปี 2563 พร้อมนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมแสดงความยินดีด้วยบทความที่ได้รับความนิยม