background img

ข่าวใหม่!

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

  1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
    สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/EN-17062561.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม