background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE  สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CEE260.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม