background img

ข่าวใหม่!

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
รุ่นที่ 23 วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ปฐมนิเทศ  วันที่ 12 มิถุนายน 2559  เวลา  09.00 น.
เปิดเรียน  วันที่ 26 มิถุนายน  2559

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
081-480-6136 ดร.อนุพงษ์  และ 081-570-7125 ดร.พนัส

บทความที่ได้รับความนิยม