background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...ประเมินการสอนอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน ในภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศ... นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ประเมินการสอนอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน ในภาคเรียนที่ 2/2558  ให้เข้าไปทำการประเมินได้ แต่แต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559  ด่วนๆๆ

บทความที่ได้รับความนิยม