background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์..เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเจาะลึกอาเซียน ตอน มหัศจรรย์อาเซียนกับ PPTV Thailand
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายใน "โครงการเจาะลึกอาเซียน ตอน มหัศจรรย์อาเซียนกับ PPTV Thailand"
กับวิทยากรคนเก่ง "ฝ้าย สุวิมล จินะมูล" นักข่าวสาวร่างเล็กที่ลุยมาแล้วทุกสมรภูมิข่าว และ สารคดีคนค้นฅน  วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ Cafeteria มหาวิทยาลัยธนบุรี ดำเนินงานโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

บทความที่ได้รับความนิยม