background img

ข่าวใหม่!

โครงการ Story Telling


ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ  Story Telling 
และรื่นเริงต้อนรับเทศกาลคริสมาสและปีใหม่ 2559

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารนวัตกรรมฯบทความที่ได้รับความนิยม