background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุด


ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
แจ้งว่าวันที่ 17-18 กันยายน 2558 จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางและ กทม.
มหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าการเดินทางของนักศึกษาและคณาจารย์ ไม่สะดวกและเกิดปัญหาด้านสุขภาพ
จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
ในวันพฤหัสบดี 17 กันยายน 2558
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ สำนักอธิการบดี

บทความที่ได้รับความนิยม