background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทุกคน เข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ และ ประเมินปัจจัยเกื้อหนุน

ประกาศให้นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ และ ปัจจัยเกื้อหนุน  ในภาคเรียนที่ 1/2558  ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จน ถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2558
ดูรายละเอียด http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/teacher.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม