background img

ข่าวใหม่!

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

 ................................................................... 

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
จำนวน 1 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารในสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
5. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/registrar.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม